Na skróty

O zgk

Odsłony: 1698

STATUS ZAKŁADU

Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie jest jednostką budżetową Gminy Człuchów, powstałą 1 kwietnia 1993r. na podstawie Uchwały Nr XV/115/93 z dnia 23 marca 1993r. Rady Gminy w Człuchowie w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Siedziba Zakładu znajduje się w Człuchowie, przy ul. Plantowej 28.

 

ZAKRES ZADAŃ

Przedmiotem działalności Zakładu zgodnie z aktualnym brzmieniem statutu jest eksploatacja i utrzymanie mienia komunalnego oraz budowa nowych obiektów i urządzeń, a w szczególności:

 

 1. Gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy, ustalanie czynszów i kaucji z wyłączeniem przydziałów mieszkań i lokali,
 2. Prowadzenie ewidencji mieszkań i lokali, ustalanie nazewnictwa i numeracji nieruchomości,
 3. Wykonywanie napraw i remontów lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących mienie komunalne,
 4. Produkcja w przyjętych do eksploatacji wodociągach wody odpowiadającej normom fizyko - chemicznym,
 5. Sprzedaż wody,
 6. Konserwacja i naprawy bieżące sieci wodociągowej, stacji wodociągowych i studni ujściowych , zezwalanie na budowę nowych przyłączy, ustalanie warunków technicznych,
 7. Wnioskowanie o wykonywanie remontów głównych istniejących wodociągów oraz programowanie budowy nowych,
 8. Odprowadzanie ścieków i utrzymanie sieci kanalizacyjnych,
 9. Budowa i konserwacja dróg gminnych, ulic, chodników, mostów i przepustów oraz nadzór nad ich realizacją,
 10. Organizowanie prac na rzecz utrzymania dróg, chodników i placów w okresie zimowym i utrzymanie czystości w pozostałych okresach,
 11. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi, ich utrzymanie i nadzór nad użytkowaniem,
 12. Utrzymanie parków, nadzór nad ich stanem sanitarnym i pielęgnacja,
 13. Wnioskowanie o potrzeby inwestycji ochrony środowiska, branie udziału w ich przygotowaniu i wykonywaniu, eksploatacja wykonywanych inwestycji,
 14. Organizowanie robót publicznych i ich wykonywanie
 15. Programowanie Usług i rozwój urządzeń komunalnych
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok