Na skróty

Zgłoszenie odbioru końcowego przyłącza wod-kan

Odsłony: 3123

1. O zamiarze wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy złożyć do ZGK pisemne zawiadomienie (z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem).

 

Lp. Wniosek do pobrania PDFWniosek do pobrania WORD
1 Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót

  

2. Nowo wybudowane przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne należy zgłosić w ZGK do odbioru technicznego w stanie odkrytym. Po dokonaniu odbioru przyłączy przez ZGK w stanie odkrytym, można przystąpić do jego zasypania.

 

3.  Wybudowane przyłącze wod-kan podlega odbiorowi końcowemu

 DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ODBIORU: 

SIECI, PRZYŁĄCZA: WODOCIĄGOWEGO SIECI, PRZYŁĄCZA: KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Pomiar geodezyjny powykonawczy w wersji elektronicznej/papierowej 1. Pomiar geodezyjny powykonawczy w wersji elektronicznej/papierowej
2. Pozwolenie / zgłoszenie na budowę przyłącza –jeżeli inwestycja realizowana w trybie art. 30 ust 1 pkt 1a) ustawy Prawo Budowlane 2. Pozwolenie / zgłoszenie na budowę przyłącza –jeżeli inwestycja realizowana w trybie art. 30 ust 1 pkt 1a) ustawy Prawo Budowlane
3. Pozytywny wynik badania wody (dotyczy sieci) 3. Potwierdzenie odbioru w otwartym wykopie
4. Potwierdzenie odbioru w otwartym wykopie 4. Protokół próby szczelności/oświadczenie o przeprowadzeniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym  (dotyczy sieci)
5. Protokół próby szczelności/oświadczenie o przeprowadzeniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym  (dotyczy sieci)  

 

Lp. Wniosek do pobrania PDFWniosek do pobrania WORD
1 Zgłoszenie dokonania odbioru końcowego

  

4. Przed rozpoczęciem korzystania z wykonanego przyłącza należy skontaktować się z Działem sieci obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu ustalenia terminu montażu wodomierza. 

 

5. Przed montażem wodomierza przez ZGK należy zgłosić się do Działu sieci obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu złożenia wniosku o zawarcie umowy. Druk wniosku o zawarcie umowy można wypełnić na miejscu lub pobrać ze strony internetowej i złożyć wypełniony w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człuchowie, ul. Plantowa 28, 77 - 300 Człuchów.

 

 

 

6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człuchowie lub telefonicznie pod nr telefonu 0-(59)-83-422-96

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok