Na skróty

Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Odsłony: 1923

1. Druk wniosku o zawarcie umowy można wypełnić na miejscu lub pobrać ze strony internetowej i złożyć wypełniony w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człuchowie.

Do w/w wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku), lub inny dokument uprawniający do zawarcia umowy
  • pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie dla osoby upoważnionej do zawarcia umowy
  • Wyciąg z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

 Wniosek do pobrania PDFWniosek do pobrania WORD

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie

w wodę i odprowadzanie ścieków

Oświadczenie o korzystaniu z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 

2. Podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (po uprzednim wypełnieniu wniosku).

 Wniosek do pobrania PDF                             

Wzór umowy o zaopatrzenie

w wodę i odprowadzanie ścieków

  

  

3. Pobór wody może nastąpić po zamontowaniu wodomierza, dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania bakteriologicznego wody i spisaniu umowy na dostarczenie wody.

 

4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub telefonicznie pod nr telefonu 0-(59)-83-422-96

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok