Na skróty

Wnioski do pobrania

Odsłony: 7387

Lp. Wniosek do pobrania PDFWniosek do pobrania WORD
1 Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót
2 Zgłoszenie dokonania odbioru końcowego
3 Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody / odbioru ścieków 
4 Wniosek wydanie o warunków technicznych podłączenia 
do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
5 Wniosek o wydanie warunków technicznych dotyczących budowy
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
6 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej

7

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie

w wodę i odprowadzanie ścieków 

 
 8

Oświadczenie o korzystaniu z usług zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę (cel)

 
9

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych

drogą elektroniczną

10 

Oświadczenie o zmianie adresu e-mail służącego do

przesyłania faktur drogą elektroniczną 

 
11 

Zgoda współmałżonka na zawarcie umowy

 
12 

Oświadczenie o wycofaniu akceptacji przesyłania faktur

drogą elektroniczną

 
 13

Regulamin e-faktura

 
 
14 

Wzór umowy o zaopatrzenie

w wodę i odprowadzanie ścieków

 
 
15 Wniosek o montaż dodatkowego wodomierza
16 Wniosek o wynajem świetlicy
17 Wzór umowy najmu świetlicy
18 Wzór protokół zdawczo-odbiorczy (świetlice)
19 Wzór protokół na wypadek stwierdzenia szkód (świetlice)
20 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
21 Wniosek o przeniesienie wodomierza

  

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok