Na skróty

Najczęściej zadawane pytania

Odsłony: 2027

 

1. CHCĘ WYKONAĆ PODŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ, CO POWINIENEM ZROBIĆ?

W przypadku podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy postępować zgodnie z zapisami „jak podłączyć się do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej”.

 

2. CO MAM ZROBIĆ PO OTRZYMANIU OD PROJEKTANTA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ?.

Opracowany projekt budowlano - wykonawczy należy uzgodnić w ZGK

W przypadku zamiaru wykonania przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację inwestycji i może skorzystać z jednej z dwóch możliwości:

  1. na podstawie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy tych przyłączy w Wydziale Budownictwa Starostwa powiatowego w Człuchowie (art. 30 ust. 1 pkt. 1a w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane Dz. U. z 2016r., poz. 290),
  2. bez zgłoszenia (art. 29a ustawy Prawo budowlane Dz. U. z 2016r., poz. 290).


W przypadku projektowanej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej inwestor winien uzyskać stosowne pozwolenie/zgłoszenie na budowę tej sieci w Wydziale Budownictwa Starosta Powiatowego w Człuchowie.
Niezależnie od powyższego inwestor winien uzyskać zezwolenie  na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

3. DLACZEGO WODA POZOSTAWIA KAMIEŃ I OSAD NA BATERIACH ZLEWOZMYWAKÓW, W CZAJNIKACH I NA GRZAŁKACH BOJLERÓW ?

Woda w systemie wodociągowym nie jest wodą destylowaną. Zawiera mikroelementy niezbędne dla życia człowieka, m.in. węglany, siarczany, jony chlorkowe, potasowe, sodowe, wapnia i magnezu. W trakcie podgrzewania wody zachodzi naturalny proces wytrącania się węglanów wapnia i magnezu w postaci osadu. Pojawienie się osadu, zwanego też często kamieniem nie świadczy o zanieczyszczeniu lecz o określonej twardości wody, czyli ilości stężenia soli wapnia i magnezu. Twardość wody w kartuskim systemie wodociągowym wynosi 203 mg CaCO3/dm3 (11,37 stopni niemieckich) i jest to woda średnio twarda w skali twardości wody. Twardość wody pitnej wg polskich norm powinna wynosić 60 – 500 CaCO3/dm3.

 

 

4. CZY MOGĘ PIĆ WODĘ PROSTO Z KRANU ?

Tak, woda dostarczana do Państwa budynków (do wodomierza głównego) jest zdatna do picia bez gotowania. Jakość wody pobieranej z kranu zależy od materiałów z jakich zrobiona jest instalacja wewnętrzna w budynku i jej stanu technicznego. Za utrzymanie instalacji wewnętrznej odpowiada właściciel budynku lub zarządca nieruchomości.

 

5. KIEDY WODA MA RDZAWY KOLOR?

W naszych kranach płynie woda przezroczysta. Jeżeli w kranie pojawia się okresowo woda w kolorze żółtym, poza tym, że nie wygląda ładnie, nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie. Kolor żółty świadczy o tzw. "zanieczyszczeniu wtórnym" związkami żelaza i manganu, wytrącanych z rur sieci wodociągowej lub z instalacji wewnętrznej. Najczęściej przyczyną tego okresowego zjawiska są awarie na sieciach, skoki ciśnień czy prace remontowe (np. praca sprzętu ciężkiego w czasie odbudowy drogi- wstrząsy). Należy również wspomnieć, że po dłuższym czasie nieużytkowania kranu (np. po nocy), warto pierwszy strumień wody pojawiający się zaraz po odkręceniu kurka zużyć np. do kąpieli, a dopiero kolejny do picia. Również warto okresowo odkręcać perlator, celem przeczyszczenia sitek.

 

6. CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I DRENAŻOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ ?

Nie - nie ma takiej możliwości. Zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.


Nie przestrzeganie tego zakazu grozi karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

 

 

7. JAK CHRONIĆ WODOMIERZE I PRZYŁĄCZA PRZED MROZEM ?

Zimą musimy właściwie zadbać o pomieszczenia, w których znajdują się przyłącza i wodomierze. Aby się uchronić przed brakiem wody, warto zadbać o ochronę wodomierza przed mrozem.
O zabezpieczenie pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz główny i o samo urządzenie muszą zadbać właściciele domów, a w budynkach wielorodzinnych zarządcy lub sama wspólnota mieszkaniowa. Tak stanowi regulamin usług.
Co zrobić, żeby uchronić się przed skutkami mrozu:
1.    uzupełnić w pomieszczeniach powybijane szyby,
2.    zamykać i uszczelnić okna oraz drzwi,
3.    ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu,
4.    ocieplić wodomierz w studzience wodomierzowej – matą izolacyjną, wełną mineralną, itp.
5.    podnieść temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny.
Gdy przyłącze już zamarznie, jedynym sposobem samodzielnego rozmrożenia jest podniesienie temperatury w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny. Nie należy rozmrażać przyłącza otwartym ogniem, prądem.

 

 

8. CZY TRZEBA STOSOWAĆ FILTRY DO WODY WODOCIĄGOWEJ ?

Jakość wody dostarczanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą spełniać normy zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Stałe kontrolowanie jakości wody prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne pozwalają na dostarczanie odbiorcom wody spełniającej wymogi prawne. Woda z sieci wodociągowej jest zdrowa i nie wymaga dodatkowego uzdatniania za pomocą filtrów domowych.

Domowe uzdatnianie wody może przynieść odwrotne skutki niż oczekiwane. W filtrach mechanicznych na wymiennych wkładach zatrzymywane są zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne. Jeżeli wkład jest zbyt rzadko wymieniany lub używany nie częściej niż raz na 8 godzin powstaje w nim środowisko dogodne dla rozmnażania się bakterii, które mogą wtórnie zakazić wodę.

Filtry odwróconej osmozy zatrzymują nie tylko zanieczyszczenia mechaniczne, ale także związki chemiczne naturalnie występujące w wodzie, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. W ten sposób woda zostaje wyjałowiona ze składników mineralnych i tym samym nie spełnia norm wody zdatnej do spożycia przez ludzi. Filtry odwróconej osmozy nie powinny być w ogóle stosowane w użytku domowym. Woda przefiltrowana przez tego typu filtry używana jest w laboratoriach chemicznych do ściśle określonych celów.

 

 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok